FAQ

 K čemu slouží motorový olej?

Olej má pět základních funkcí:

 • Oddělit plochy
  Olejem se musejí oddělit mazané plochy. Ochrannou olejovou vrstvou se zabrání kontaktu dílů v pohybu a tím se sníží spotřeba energie.
 • Chladit
  Olejem se maří teplo způsobené třením a díky tomu lze účinně chladit orgány motoru.
 • Zachovat čistotu
  V olej se vznášejí nečistoty, prach, zbytky ze spalování a částice z opotřebeného materiálu. Všechen tento odpad se usazuje ve filtru. Motor je tak udržován v čistotě, znemožní se tvorba nánosů, zapékání kroužků a usazování nečistot v olejové vaně.
 • Chránit proti korozi
  Olej chrání vnitřní plochy motoru proti korozi, která je způsobena vodou a kyselinami ze spalování.
 • Přispívat k hermetické těsnosti
  Olejovým filmem se přispívá k hermetické těsnosti pístů, čímž je zajištěna dobrá komprese a výkon motoru.

Zpět na začátek stránky


Poskytují všechny maziva stejnou ochranu?


NE.
Oleje jsou klasifikovány na základě dvou základních vlastností:

 • Viskozita
  Je to vlastnost oleje vytvářet ochranný film mezi kovovými částmi v pohybu. Čím nižší je první číslice (např. 10 W), tím více je olej za studena kapalný a tedy vhodnější k použití za nízkých teplot. Čím vyšší jež druhá číslice (např. 40 W), tím je olej za tepla viskóznější a tím lépe slouží i za vysokých teplot.
 • Úroveň výkonu
  Tato klasifikace vychází ze specifikací a norem mezinárodních organizací API-ACEA a ze speciálních požadavků automobilek. Normy stanoví nezbytné vlastnosti oleje pro zajištění řádného provozu motoru.
Zpět na začátek stránky


Proč měnit olejový filtr?


Filtr je základní nástroj na ochranu motoru vašeho vozidla. Má za úkol zachycovat nečistoty, které vniknou do mazacího okruhu (kovové částičce, zbytky po spalování či prach), které by mohly způsobit nadměrné opotřebení motoru. Zanesením filtrem se zpomalí proudění oleje a tím se zhorší mazání. Jakmile se oleje zcela zanesený, otevře se pojistný ventil a olej přestane být filtrovaný, avšak tím se zvýší opotřebení dílů až 30 x, což má vážný dopad na životnost motoru.
Zpět na začátek stránky


Kdy nechat zkontrolovat brzdy?


Nechat pravidelně vyměnit olej nebo zkontrolovat tlak v pneumatikách před každou dlouhou cestou je zvyk, který se již široce zakořenil u mnoha automobilistů. Totéž by mělo platit i pro brzdovou soustavu. Platí to hlavně před dlouhou cestou, například před odjezdem na dovolenou.
Na vadnou činnost brzdové soustavy upozorňují četné signály:
 • rozsvítí se kontrolka signalizace opotřebení brzd na přístrojové desce
 • při brzdění ztrácí vůz směrovou stabilitu
 • pedál se nechá příliš "prošlápnout"
 • příliš nízká hladina brzdové kapaliny
 • není tlak v brzdách
 • při brzdění vozidlo vibruje

Brzdové destičky, kotouče, čelisti, brzdová kapalina - všechno musí být v dokonalém stavu, jestliže chceme, aby brzdy účinně fungovaly za všech okolností.
Tuto účinnost lze zajistit pouze pravidelnými kontrolami brzdové soustavy Vašeho vozidla.

Kontrolované díly Kdy Vyměnit
BRZDOVÉ DESTIČKY Každých 10.000 km
 • Jestliže se rozsvítí kontrolka na přístrojové desce.
 • Jestliže je tloušťka pod minimální hodnotou stanovenou výrobcem.
KOTOUČE Každých 10.000 km
 • Je-li disk oválný, poškrábaný, prasklý.
 • Jestliže je tloušťka pod minimální hodnotou stanovenou výrobcem.
BRZDOVÁ KAPALINA Po ujetí 30.000
(nebo každé 2 roky)

 

 • Při teplotě varu pod 165° C (kapalina DOT4).
ČELISTI BUBNOVÝCH BRZD Po ujetí 40.000
(a při každé diagnóze brzd)
 • Jestliže je tloušťka lepeného obložení menší než 1,5 mm a tloušťka snýtovaného obložení menší než 1 mm.
 • Jestliže je vnitřní průměr větší než stanovil výrobce.
 • Je-li buben oválný, poškrábaný nebo prasklý.
 • (Vybrousit, pokud možno)
BUBNY Po ujetí 40.000 km
(a při každé diagnóze brzd)
 • Jestliže je tloušťka lepeného obložení menší než 1,5 mm a tloušťka snýtovaného obložení menší než 1 mm.
 • Jestliže je vnitřní průměr větší než stanovil výrobce..
 • Je-li buben oválný, poškrábaný nebo prasklý.
 • (Vybrousit, pokud možno)
HYDRAULICKY OVLÁDANÉ MECHANICKÉ ČÁSTI Po ujetí 40.000 km (nebo při nenormální teplotě varu kapaliny)
 • TŘMEN: jestliže vozidlo táhne k jedné straně nebo při nadměrném opotřebení destiček.
 • VÁLEČKY: jestliže vozidlo táhne k jedné straně nebo při zjištění tečení z brzdového okruhu.
 • VÁLEC: Jestliže je brzdový pedál příliš měkký nebo se dá příliš prošlápnout.
Zpět na začátek stránky


K čemu slouží brzdová kapalina?

"Brzdnou sílu" přenáší kapalina v hydraulickém okruhu (brzdová kapalina). Vzhledem k tomu, že jsou kapaliny nestlačitelné, síla je okamžitě přenesena bez jakéhokoli zmaření na destičky, které "sevřou" brzdový kotouč.

Při brzdění může třením destiček o kotouč dojít ke zvýšení teploty na několik stovek stupňů! Při častém namáhání brzd se toto teplo nevyhnutelně přenáší na celý okruh. Doplácí na to kvalita brzdové kapaliny, která musí mít takové složení, aby pohlcovala vlhkost obsaženou ve vzduchu. Tím se značně sníží její bod varu - s pouhými 3 % vody z 230°C až na 165°C. Vzhledem k tomu, že se za tohoto stavu nacházejí v kapalině stlačitelné plyny, při nouzovém brzdění s brzdovou kapalinou ve varu hrozí nebezpečí, že brzdy nebudou reagovat, protože se brzdový pedál prošlápne až na doraz.

Je proto nezbytné pravidelně kontrolovat stav brzdové kapaliny.
Zpět na začátek stránky


Jak často se opotřebuje tlumič výfuku?


To závisí na četných faktorech:
 • na podmínkách provozu - riziko koroze je tím vyšší, čím více používáme vozidlo na jízdu převážně na krátké vzdálenosti
 • na korozi od vnějších činitelů, např. na soli (v přímořských lokalitách)
 • na případných nárazech nebo deformacích za jízdy
 • na vibracích motoru (opotřebené silentbloky)
 • na provozu motoru - vadné zapalování může způsobit předčasné opotřebení tlumiče a také, opotřebení je rychlejší, čím je vozidlo starší

Optimální životnost svého tlumiče výfuku zajistíte diagnózou, kterou si necháte provést u odborníků, a používáním kvalitních náhradních dílů.
Zpět na začátek stránky


Katalyzátor

Je to systém zabudovaný do výfukového potrubí, který chemickou katalýzou přeměňuje škodlivé plyny (nespálené uhlovodíky, oxid uhelnatý a oxidy dusíku) na neznečišťující látky (oxid uhličitý, molekulární dusík a vodu).

Lze doinstalovat katalyzátor do vozidla, které jím nebyla vybaveno od výrobce?
Ne, protože katalyzátor vyžaduje speciální konfiguraci motoru a elektronický systém vstřikování.

Lze vymontovat katalyzátor na vozidla?
Ne, protože změnou původních charakteristik vozidla hrozí nebezpečí, že se poškodí chod motoru a navíc by se tím porušily i příslušné zákony.

Zpět na začátek stránky


Pneumatiky

 • technické charakteristiky stanovené výrobcem
 • předpokládané použití Vašeho vozidla
 • kolik za ně chcete zaplatit

Lze vozidlo osadit pneumatikami libovolného typu?
Ne.

Existují kritéria stanovená zákonem.
 • na vozidlo lze namontovat pouze pneumatiky s rozměry uvedenými v technickém průkazu
 • pneumatiky na kolech jedné nápravy musejí mít stejný rozměr, značku a vzorek. Při stejném rozměru je povoleno montovat pneumatiky s vyšším indexem rychlosti a/nebo zatížení.

Nedodržením těchto pravidel je spáchán přestupek, který se postihuje nejen pokutou, ale i okamžitým odebráním technického průkazu. Kromě toho je stanovena povinnost se dostavit na technickou kontrolu ihned po uvedení vozidla do řádného stavu. V případě nehody by také nemusela pojišťovna uhradit škodu.

Proč se méně sjeté pneumatiky montují raději na zadní nápravu?
Je žádoucí, aby byly všechny pneumatiky sjeté přibližně stejně. Pokud to není možné, je třeba mít na paměti, že řidič může těžko zvládat ztrátu přilnavosti zadních pneumatik. Proto se montáží méně sjetých pneumatik na zadní kola umožňuje vyrovnat přilnavost mezi oběma nápravami a tím zvýšit Vaši bezpečnost:
 • přední nápravu ovládáme volantem i při snížené přilnavosti
 • zadní náprava využívá optimální přilnavost, která je zajištěna pneumatikami s málo sjetým vzorkem

Jak vybírat pneumatiky?
Je třeba brát v úvahu tři kritéria:
Zpět na začátek stránky


Kdy je třeba nechat zkontrolovat sbíhavost?


Některé z orgánů vozidla namontovaných na přední a zadní nápravě je třeba pravidelně seřizovat (tlumiče, klouby, atd.). Platí to zejména při jejich výměně. Jedná se o tak zvanou geometrii zavěšení kol nebo jednodušeji "sbíhavost". Po řádném seřízení sbíhavost bude Vaše vozidlo optimálně sedět na vozovce za každých okolností. Sbíhavost je nutno nechat seřídit, jakmile zjistíte:
 • nadměrné opotřebení vnitřní nebo vnější strany pneumatik
 • tendence vozidla táhnout k jedné straně při zrychlení a k druhé straně při brzdění
 • tendence vozidla táhnout doprava nebo doleva pří jízdě konstantní rychlostí po rovné silnici
 • určitou tuhost řízení při rejdu
 • špatné vycentrování volantu
 • po průjezdu zatáčkou se kola nevrátí rychle do přímého postavení

Upozornění: Sbíhavost je nutno nechat seřídit v případě vadného dílu nebo po prudkém nárazu (například na obrubník), jímž se změnila původní geometrie.

Špatně seřízená sbíhavost => Rychlé opotřebení
Špatně seřízená sbíhavost se projevuje nenormálním chováním Vašeho vozidla, nadměrným a nepravidelným opotřebením pneumatik.
Zpět na začátek stránky


Jak se pozná opotřebení tlumičů?


Stejně jako u pneumatik na přístrojové desce není žádná kontrolka signalizující opotřebení tlumičů. A protože k němu dochází postupně, řidič si snadno zvykne na změnu chování vozidla, aniž si to uvědomí.

Kolik kilometrů lze najet s tlumiči?
Závisí to hodně na Vašem stylu jízdy a podmínkách provozování vozidla.
Na vozovkách v dobrém stavu je opotřebení minimální. Zvýší se při jízdě po nerovném povrchu či po silnicích s hodně zatáčkami, nebo když jezdíte často s plně naloženým vozidlem.
Je vhodné nechat tlumiče zkontrolovat po ujetí 50.000 km a pak každých 20.000 km.

Uveďte několik jednoznačných příznaků opotřebení tlumičů
 • brzdná dráha nám připadá delší
 • zhorší se stabilita vozidla na vozovce
 • vozidlo je citlivější na pohyb vzduchu při předjíždění
 • sníží se účinnost osvětlení
 • vozidlo má tendenci proklouznout při rozjezdu na semaforu nebo při průjezdu louží
 • vozidlo více poskakuje při přejezdu zpomalovačů na vozovce
Zpět na začátek stránky


Je nutno provádět údržbu klimatizace?


Ano.
Náplň v klimatizaci je nutno nechat obnovit v průměru každé dva roky bez ohledu na její vytížení a počtu najetých kilometrů, protože v okruhu probíhají fyziologické ztráty z důvodu mikroporéznosti potrubí.
Filtr klimatizace představuje jeden ze základních dílů pro zajištění komfortu v kabině a ochranu zdraví cestujících. Proto je nutno jej měnit jednou za rok.
Zpět na začátek stránky


Se spuštěnou klimatizace se zvyšuje spotřeba paliva?


Klimatizací se o něco zvýší spotřeba paliva, ale ne více, než když cestujeme s otevřenými okny. Avšak spotřeba paliva se podstatně zvýší, jestliže nenecháme provést na klimatizaci řádnou údržbu.
Zpět na začátek stránky


Jak používat klimatizaci?


V létě:
po parkování na slunci stáhneme okna, zapneme klimatizaci a nastavíme ventilaci na střední rychlost. Až se vyfouká vzduch ohřátý sluncem, zavřeme okna a zapneme na několik minut recirkulaci, aby se kabina rychleji vychladila.

V zimě:
Zapneme klimatizaci a příslušným ovládačem nastavíme požadovanou teplotu. Klimatizováním kabiny se ze vzduchu vysuší vlhkost, čímž se usnadní odmlžení oken. Důležité! Pouštějte klimatizaci pravidelně, aby se udržovala v dobrém stavu.